Download Ứng dụng và Phần mềm CMS cho Đầu ghi hình Camera XMeye

 

Download ứng dụng (APP) cho iOS (iPhone/iPad)

Download “APP XMeye for iOS” id884006786 – Downloaded 45 times –

 

Download ứng dụng (APP) cho Android

Download “APP XMeye for Android” details – Downloaded 54 times – 562 KB

 

Download CMS danh cho Windows PC

Download “CMS XMeye for Windows PC” xmeye-cms.rar – Downloaded 747 times – 30 MB

Download VMS dành cho Windows PC

Download “VMS XMeye for Windows PC” VMS-120-windows.rar – Downloaded 471 times – 36 MB

Download VMS dành cho MacBook

Download “VMS XMeye for MacBook” VMS-120-mac.dmg – Downloaded 87 times – 37 MB

 

 

 

 

Xem thêm:

  • Hướng dẫn cài đặt XMeye APP trên iPhone/iPad
  • Hướng dẫn cài đặt XMeye APP trên Android
  • Hướng dẫn cài đặt XMeye CMS trên Máy tính để bàn (PC)/Laptop
  • Hướng dẫn cài đặt XMeye VMS trên Máy tính để bàn (PC)/Laptop
  • Hướng dẫn cài đặt XMeye VMS trên MacBook (MacOS)

 

 

 

 

 

 

 

(0)

error: Đầu ghi hình Camera XMeye 5in1 (XVR)